Hyppää pääsisältöön
Air Liquide hiilidioksidin turvallinen käsittely

Hiilidioksidin turvallinen käsittely

Tieto on paras henkivakuutus

Käsittele hiilidioksidia oikein - vältä tarpeettomia riskejä. Lue tästä Air Liquiden ohjeet hiilidioksidin turvallisesta käsittelystä.

Hiilidioksidilla on monia hyviä ominaisuuksia

Hiilidioksidi (CO2) on kaasu, jolla on monia hyviä ominaisuuksia ja jota käytetään monissa teollisissa prosesseissa esim. elintarvikkeissa ja juomissa. On tärkeätä, että osaat käsitellä kaasua oikealla tavalla, jotta et asettaisi itseäsi tai kollegoitasi tarpeettomien riskien alaiseksi. 

Hiilidioksidi on väritön kaasu, joka on painavampaa kuin ilma. Kaasu on hajuton. Joskus se voi aiheuttaa pistävän tunteen nenän limakalvoilla. Normaalisti ilmakehässä on noin 0,04 tilavuusprosenttia hiilidioksidia ja ja kaasua syntyy luonnollisesti orgaanisen materiaalin palamisprosessissa, käymisen ja mätänemisen yhteydessä. Hiilidioksidilla on useita käyttöalueita: Jäähdyttäminen, MAP-pakkaaminen, juomien hiilihapottaminen, pH-säätely, hitsaaminen sekä palojen sammuttaminen. 

Hiilidioksidin riskit

Hiilidioksidin vaikutus ihmiseen

Hiilidioksidi imeytyy verenkiertoon keuhkojen kautta. Sisäänhengitettäessä hiilidioksidia jo kohtuullinen määrä aiheuttaa hengityksen tihentymistä. On tärkeätä tietää, että kohonnut hiilidioksidimäärä hengitysilmassa ei anna mitään varoitusta esim huimauksen tunnetta, vaan tajuttomuus seuraa hyvin nopeasti yli 10% pitoisuudessa.Suurin sallittu hiilidioksidipitoisuus tilassa, jossa tehdään työtä jatkuvasti saa olla 0,5%. Haitallisiksi Tunnetut Pitoisuudet (HTP): http://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/kemialliset-tekijat/raja-arvot

Hiilidioksidirikastetun ilman sisäänhengittäminen aiheuttaa seuraavia oireita:

 • 2–4%: Tihentynyt hengitys ja päänsärky.
 • 4–6%: Päänsärky, pahoinvointi ja oksentaminen. Voi johtaa tajuttomuuteen, jos altistunut henkilö ei pääse raittiiseen ilman nopeasti.
 • 12 - 15 % Tajunnan menetys muutamassa minuutissa.
 • 20 - 30 % Narkoottisia vaikutuksia, kouristuksia, hengitys hidastuu, kuolema muutamassa tunnissa
 • Yli 40 % Keuhkot ja sydän halvaantuvat ja seuraa kuolema.

Huonosti tuuletetut tilat ovat riskialueita

Tyypillisiä paikkoja, joissa onnettomuuksia voi sattua, ovat huonosti tuuletetut  tilat, suljetut tai osittain suljetut tilat esim. kellaritilat ja holvirummut. Koska jokainen kaasuasema on erilainen edellytyksiltään, tulee tehdä riskiarviointi tilan sopivuudesta hiilidioksidin käsittelyyn. Hiilidioksidi on raskas kaasu, joka kerääntyy lattialle ja alaville paikoille. Kaasu on vaikea tuulettaa ulos.  

Näin suojaudut onnettomuuksilta

Tieto on aina paras henkivakuutus, toisin sanoen opi tuntemaan riskit ja ota selvää, miten sinun tulee toimia, jos onnettomuus tapahtuu.

 • Voidaksesi minimoida vuotoriskit, tulee kaasupulloja käsitellä oikealla tavalla. Kaasupullot tulee kiinnittää kiinteällä ketjulla esim. seinään. Tutustu myös seuraavassa kappaleessa, miten kaasupullot tulee vaihtaa.
 • Paranna tuuletusjärjestelmää kellarissa ja muissa ahtaissa tiloissa.  
 • Mittaa hiilidioksidipitoisuutta, jotta mahdollinen hiilidioksidivuoto voidaan todeta. Lisätietoja hälytysjärjestelmästä saat kaasuntoimittajalta.
 • Myös paleltuminen on mahdollista. Ihokontakti hiilidioksidilumen, hiilidioksidipelletin (kuivajää) tai kylmien putkien kanssa voi aiheuttaa paleltumia, koska niiden lämpötila on alhainen  (-78 astetta C).

Toimi näin, jos onnettomuus tapahtuu

Onnettomuuden sattuessa on tärkeätä aloittaa pelastustoimet heti henkien pelastamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi. Toimi seuraavasti onnettomuustilanteessa:

 1. Soita Hätäkeskukseen 112.
 2. Tuuleta tila! Avaa ovet ja ikkunat.
 3. Älä koskaan mene sisään ilman asianmukaisia suojavarusteita esim paineilmalaitetta ja turvavaljaita. Ota mukaasi vähintään yksi apuhenkilö, jonka tulee jäädä riskialueen ulkopuolelle.
 4. Pelasta!
 • Vie loukkaantuneet nopeasti ulos raikkaaseen ilmaan.
 • Aloita välittömästi elvytys, jos loukkaantuneen hengitys on pysähtynyt.
 • Kokeile pulssi. Jos pulssia ei tunnu - aloita välittömästi painelu-puhallus -elvytys.
 • Jatka elvytystä niin kauan, kunnes pelastettava hengittää itse tai lääkintähenkilökunta ottaa vastuun tilanteesta.
 • Tajuttomat sijoitetaan vaara-alueen ulkopuolelle.       

      Tiedota! Kerro pelastustoimelle, että on kyseessä tukehtumistapaus ja kuinka kauan loukkaantunut on ollut tajuttomana.

Tärkeätä huomioida kaasupulloja vaihdettaessa

1. Tarkista jokaisen pullovaihdon yhteydessä, että tiiviste kaasupullon venttiilin ja säätimen välillä on kunnossa. Vaihda aina vaurioitunut tiiviste!

2. Ruuvaa sen jälkeen säädin käsin.

3. Kiristä mutteri avaimella. Ei koske käsin kiristettäviä säätimiä.

4. Avaa pulloventtiili hitaasti, kunnes se on kokonaan auki. Kun kaasupullo on tyhjä, sulje pulloventtiili. Jotta säädin saadaan paineettomaksi, löysätään sitä varovasti, ennen kuin ruuvataan kokonaan irti. Tarkista, että kaasupullo on hyvin kiinnitetty, mieluiten ketjulla, jotta se ei kaadu ja aiheuta vammoja.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586