Hyppää pääsisältöön
Air Liquide hapen turvallinen käsittely

Hapen turvallinen käsittely

Tärkeitä ohjeita hapen turvallisesta käsittelystä

Alhaiset tai korkeat happipitoisuudet hengitysilmassa, voivat sisältää riskin. Hapen käytössä turvallisuus on tärkeintä.

Yleistä hapesta

Happi on useimpien elämänmuotojen välttämätön edellytys, mutta myös voimakas paloa ylläpitävä kaasu. Happi on tavallisin alkuaine maapallolla, ja kaikkialla maankuoressa, meressä ja ilmakehässä, joko sitoutuneena muihin alkuaineisiin tai vapaana kaksiatomisena kaasumolekyylinä, jonka kemiallinen merkki on O2.

Ilma, jota hengitämme sisältää n.  21% happea, loppuosa koostuu enimmäkseen typestä. Aikuinen käyttää keskimäärin puoli litraa happea minuutissa tai noin 18 miljoonaa litraa 70 vuoden aikana!  

Hapella on suuri merkitys useissa eri teollisissa prosesseissa mm konepaja-, paperi- ja elintarviketeollisuudessa, sairaanhoidossa sekä vedenkäsittelyssä. 

Alhaiset tai korkeat happipitoisuudet hengitysilmassa, voivat sitä vastoin sisältää riskin. Ota huomioon seuraavat turvallisuuteen vaikuttavat asiat.  

Happi on voimakas paloa ylläpitävä kaasu

Happi on voimakas paloa ylläpitävä kaasu, joka ei pala itsekseen, mutta ylläpitää palamista. Paloa ylläpitävää ominaisuutta käyttävät hyväksi monet eri teollisuuden prosessit esim terästeollisuudessa. Hapen käyttö sisältää myös vakavan vaaran, jos tapahtuu esim. happivuoto. Ilman happipitoisuuden nousu normaalista 21 %: sta 24 %: iin tuplaa useimpien materiaalien palamisnopeuden.

Ohjeet hapen turvalliseen käyttöön

Tupakointi ja avotuli on kielletty tilassa, jossa käytetään tai säilytetään happikaasua. Kipinät tai staattinen sähkö voivat happikontaktissa sytyttää materiaalin tuleen.

Pidä puhtaana öljystä, rasvasta ja pölystä. Öljy ja rasva syttyvät helposti kosketuksessa hapen kanssa. Monet palavat materiaalit räjähtävät ollessaan kontaktissa nestemäisen hapen kanssa. Hienojakoisia orgaanisia ainesosia, kuten esim sahanpurua kontakissa nestemäisen hapen kanssa voidaan verrata räjähteeseen.  

Älä käytä paineilmaa öljyvoideltavista kompressoreista happiputkistojen ja laitteistojen puhtaaksipuhaltamiseen tai koeponnistamiseen. Syttymisriski on suuri.

Tarkista vuoto oikealla tavalla. Happi on väritön ja hajuton kaasu. Käytä kaasunilmaisijaa tai ns vuotosprayta, joka on yhteensopivaa hapen kanssa. Älä koskaan käytä tulenliekkiä vuodon etsimiseen.

Älä koskaan puhalla vaatteita puhtaiksi hapella. Tekstiilit, jotka on rikastettu hapella, syttyvät helposti. Sama koskee hiuksia ja partaa.

Älä voitele tai öljyä kaasupullon venttiilejä ja muita laitteita palo- ja räjähdysvaaran vuoksi. Hyväksyttyjä voiteluaineita on kuitenkin olemassa. Kysy meiltä neuvoa.

Älä avaa venttiiliä nopeasti, koska voimakas kaasupuhallus sekoittuneena erilaisiin hiukkasiin tai öljyyn voi aiheuttaa syttymisen.

Käytä suojaimia esim. turvavaijereita  korkeapaineletkuissa estääksesi kaasupullojen kaatumisen. Suojalasit, nahkahanskat ja turvakengät sekä suojavaatteet ovat välttämättömiä, kun käsitellään nestemäistä happea.

Valitse oikea materiaali. Kuparia, kupariseoksia ja ruostumatonta terästä voi käyttää  yhdessä kaasumaisen hapen kanssa. Ota huomioon, että on olemassa sitovia ohjeita materiaaleista riippuen paineesta ja virtausnopeudesta. Venttiilitiivisteet tulee valita kaasuntoimittajan ohjeistuksen mukaisesti.

Eliminoi happivuodon riskit happilaitteistoista

Seuraavana muutamia tärkeitä toimenpiteitä, jotka tulee toteuttaa, jotta happivuodon riski laitteistosta voidaan eliminoida.

  • Varmista, että tarvikkeet ja laitteisto ovat ammattimaisesti asennettuja ja niissä on hyväksytyt komponentit.
  • Huolehdi laitteistojen säännöllisestä huollosta ja kunnossapidosta.
  • Laadi ohjeet, joissa selkeästi kerrotaan, miten laitteistoa käsitellään oikealla ja turvallisella tavalla.
  • Kouluta henkilökuntasi säännöllisesti hapen turvallisesta käsitellystä.
Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586