Hyppää pääsisältöön
Säkerhet

Turvallisuus

Safety first. Aina. Sinun ja meidän.

Turvallinen kaasujen käsittely on prioriteettimme

Turvallinen kaasujen käsittely ja yleinen turvallisuus ovat Air Liquide -konsernin kulmakiviä kaikkialla maailmassa. Safety first -periaate on mukana koko toiminnassamme ja on kirjaimellisesti aina priorisoituna niin konsernin sisäisissä kokouksissa kuin asiakastapaamisissamme.

Safety first - turvallisuus on meillä aina ensisijainen

Air Liquide toimii järjestelmällisesti ja organisoidusti turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi. Tavoitteena on nolla onnettomuutta, omien työntekijöiden lisäksi myös asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme osalta. Noudata aina vallitsevia lakeja ja sääntöjä kaasujen turvallisessa käsittelyssä. 

Kaasuteollisuudessa käsittelemme korkeapaineisia, palavia, räjähtäviä ja myrkyllisiä kaasuja. Olemme sen johdosta laatineet toimintajärjestelmäämme prosesseja turvallisuuden ja terveyden suojaamiseksi mm. sääntöjä, rutiineja ja kriisiviestinnän. Toimimme Air Liquide -konsernin kattavan prosessi- ja henkilöturvallisuutta koskevan toimintajärjestelmän - IMS (Industrial Management System) mukaisesti.  IMS sisältää suunnittelun, projektien käsittelyn, riskiarvioinnin, käyttö- ja kunnossapitosuunnittelun sekä raportoinnin. Laitoksillamme toimimme aktiivisesti vahinkojen ehkäisemiseksi.

Air Liquide on myös jäsen EIGA-järjestössä (European Industrial Gases Association), joka on turvallisuuteen ja tekniikkaan erikoistunut etujärjestö jäsenyrityksilleen, jotka valmistavat ja jakelevat teollisuuskaasuja, lääkkeellisiä kaasuja ja elintarvikekaasuja.  

Noudatamme turvallisuustyössämme ja työympäristössämme kahtatoista turvallisuussääntöä (Life Saving Rules), jotka ovat seuraavat:
 

 1. En työskentele huumeiden ja/tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
 2. En tupakoi muualla kuin merkityillä tupakointialueilla.
 3. Käytän työhön tarvittavia henkilösuojaimia.
 4. En koskaan mene suljettuun tilaan ilman lupaa.
 5. Käytän tarvittaessa kaasunilmaisinta.
 6. Työskentelen voimassa olevalla työluvalla.
 7. Teen eristystoimenpiteet ennen työskentelyä järjestelmillä, jotka voivat olla energisoituja.
 8. En ohita EIS-vaatimuksia ilman lupaa.
 9. Käytän tarvittaessa putoamissuojalaitteita.
 10. En kulje riippuvien kuormien alta.
 11. Kiinnitän ajoneuvon kuorman.
 12. Käytän aina turvavyötä liikkuvassa ajoneuvossa.

 

Käyttöturvallisuustiedotteet

Opi tuntemaan tuotteet käyttöturvallisuustiedotteiden avulla

Lue lisää

Kaasupullojen turvallinen käsittely hätätilanteissa

Air Liquiden ohjeet kaasupullojen turvallisesta käsittelystä hätätilanteissa noudattavat EIGA:n suosituksia.

Lue lisää

Hiilidioksidin turvallinen käsittely

Hiilidioksidi on kaasu, jota käytetään monissa teollisissa prosesseissa.

Lue lisää

Hapen turvallinen käsittely

Happi on elämän välttämätön edellytys, mutta myös voimakas paloa ylläpitävä kaasu.

Lue lisää

Kaasujen turvallinen kuljettaminen

Kaasujen turvallinen kuljettaminen

Lue lisää

Kaasujen turvallinen kuljettaminen tarkoitukseen soveltumattomissa ajoneuvoissa

Kaasuja voi kuljettaa poikkeustapauksissa ajoneuvoissa, joita ei ole tarkoitettu kaasujen kuljettamiseen.

Lue lisää

Turvallisuustietoja ladattavissa

Lisätietoja kaasuista ja turvallisuudesta

Lue lisää
Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586