Hyppää pääsisältöön
Air Liquide toimintapolitiikat

Air Liquiden toimintapolitiikat ja sertifikaatit Suomessa

Air Liquide Suomessa on ISO 9001:n, ISO 22000:n ja ISO 45001:n mukaisesti sertifioitu. Löydät Air Liquiden sertifikaatit ja toimintatavat täältä.

Toimintapolitiikat ja sertifikaatit

Lue lisää turvallisuudesta ja kestävästä kehityksestä

Haluatko lisätietoa? Ota meihin yhteyttä! 

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu (HSEQ-toimintapolitiikka) 


Air Liquide toimintapolitiikat

Air Liquide Finland valmistaa, täyttää ja kuljettaa ilma-, erikois-, elintarvike-, pharma- ja lääkkeellisiä kaasuja sekä kehittää, suunnittelee ja asentaa kaasuntoimitusjärjestelmiä. Päätöksenteossa ja toimintatavoissa otamme huomioon turvallisuuden, ympäristön ja laadun.

Air Liquiden tavoitteena on johtaa teollisuuttamme, tuottaa pitkän aikavälin suorituskykyä ja edistää kestävää kehitystä.

Air Liquide sitoutuu ylläpitämään johtamisjärjestelmämme tehokkuutta, joka on selkäranka, jonka avulla parannamme jatkuvasti suorituskykyämme ja täytämme asiakkaidemme odotukset tuotteistamme ja palveluistamme. Laatu on osa päivittäistä työtämme. Olemme sitoutuneet tarjoamaan terveellisen ja turvallisen työpaikan, toimimaan turvallisesti, turvaamaan potilaiden turvallisuus,  täyttämään velvollisuutemme ja lisäämään toimintamme ympäristövastuun tasoa.

 • Kaikissa olosuhteissa noudatamme vallitsevaa lakia, säädöksiä ja muita vaatimuksia , joita  toimintaa koskee, kuten Air Liquide-konsernin ohjeistuksia (esim. ISO 9001:2015, IMS).
 • Työskentelemme systemaattisesti välttääksemme onnettomuudet, loukkaantumiset ja virheet/vauriot mukaan lukien vaatimustenvastaiset tuotteet.
 • Seurata terveyden, turvallisuuden (mukaan lukien tuoteturvallisuus), ympäristön ja laadun kannalta kriittisiä parametreja; suorittaa määräajoin johdon katselmuksia ja pyrkii jatkuvasti parantamaan johtamisjärjestelmän tehokkuutta.
 • Laatimalla materiaali erittelyjä, rutiineja ja ohjeita, saavuttaaksemme korkean turvallisuuden turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja laadun tason sekä, että tarjoamamme laitokset, tuotteet ja palvelut toimitetaan turvallisemmalla ja ympäristöystävällisimmällä tavalla asiakkaillemme.
 • Koulutamme, motivoimme ja lisäämme työntekijöidemme tietoisuutta siitä, että he mahdollisimma paljon omassa työssään huomioivat turvallisuuden, ympäristön ja laadun. Elintarvikkeiden ja lääkkeellisten kaasujen tuotantoon ja jakeluun liittyviin prosesseihin osallistuvat työntekijät on koulutettu ja sitoutuneet noudattamaan hygieniakonseptia koskevia ohjeita.
 • Saamalla tietoa turvallisuudesta, ympäristöstä ja laadusta sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä.
 • Raportoimalla onnettomuudet läheltä piti-tapaukset, sisäiset virheet/vaurio ja reklamaatiot ja luomalla menetelmiä, joilla selvitämme onnettomuuksien, läheltä piti-tapausten ja virheiden syyt. Tämä johtaa rutiinien korjaamiseen, ohjeistukseen ja spesifikaatioihin.
 • Työskentelemällä aktiivisesti, jotta asiakkaamme voivat käsitellä ja käyttää laitteitamme tuotteitamme ja palvelujamme turvallisella tavalla. Me myös osaltamme vaikutamme tuotteillamme ja sovellusosaamisellamme siihen, että voimme parantaa asiakkaidemme ympäristöä ja optimoida asiakkaidemme tuotantoa.
 • Toimittamalla tuotteemme ja palvelumme oikeaan aikaan ja virheettöminä.
 • Pyrkimällä avoimuuteen turvallisuustyössämme, ympäristönsuojelussamme ja laadussa.
 • Ilmoitamme asiasta välittömästi asiakkaille ja viranomaisille ja jos havaitsemme vaatimusten vastaisen vedämme tuoteen, vedämme sen pois.
 • Sisällyttämällä ympäristönäkökohdat päätöksentekoomme, voidaksemme vähentää kasvihuonepäästöjä ja tavarakuljetuksia sekä voidaksemme vähentää energian käyttöä, fossiilisia polttoaineita, kasvihuonekaasupäästöjä ja kielteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun.
 • Vähentää resurssien kulutusta, jätteitä ja pilaantumista toiminnassamme.
 • Käsittelemme kemikaaleja vastuullisesti ja rajoitamme niiden käyttöä mahdollisimman laajasti.
 • Toteutettava kaikki asianmukaiset turvallisuustoimenpiteet, jotka liittyvät kaasujen käyttöön elintarvikkeiden valmistusprosesseissa
 • Tavoitteenamme on olla avoin työpaikka, jossa työntekijät voivat kehittyä henkilökohtaisesti ja ammatillisesti. Olemme kaikki vastuussa terveydestämme ja työturvallisuudestamme ja siitä,  että työ- ja perhe-elämämme on tasapainossa.
 • Tavoitteenamme on rakentaa työntekijöillemme avoin, suvaitsevainen ja oikeudenmukainen työympäristö fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin avulla.

Lataa HSEQ-toimintapolitiikkamme tästä.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586