Hyppää pääsisältöön
Air Liquide toimintapolitiikat

Air Liquiden toimintapolitiikat ja sertifikaatit Suomessa

Air Liquide Suomessa on ISO 9001:n, ISO 22000:n ja OHSAS 18001:n mukaisesti sertifioitu. Löydät Air Liquiden sertifikaatit ja toimintatavat täältä.

Toimintapolitiikat ja sertifikaatit

Lue lisää turvallisuuskäytännöistämme.

Haluatko lisätietoa? Ota meihin yhteyttä! 

Terveys, turvallisuus, ympäristö ja laatu (HSEQ-toimintapolitiikka) 


Air Liquide toimintapolitiikat

Air Liquide Finland valmistaa, täyttää ja kuljettaa ilmakaasuja ja erikoiskaasuja sekä kehittää, suunnittelee ja asentaa kaasuntoimitusjärjestelmiä. Päätöksenteossa ja toimintatavoissa otamme huomioon turvallisuuden, ympäristön ja laadun. Toimintajärjestelmämme avulla pyrimme jatkuvasti parantamaan työskentelyämme näillä alueilla. Tämän me teemme siten, että:

  • Kaikissa olosuhteissa noudatamme vallitsevaa lakia, säädöksiä ja muita vaatimuksia, joita toiminta koskee, kuten Air Liquide -konsernin ohjeistuksia (esim. IMS).
  • Työskentelemme systemaattisesti välttääksemme onnettomuudet, loukkaantumiset ja virheet/vauriot.
  • Laatimalla materiaalierittelyjä, rutiineja ja ohjeita, saavuttaksemme korkean turvallisuuden, ympäristönsuojelun ja laadun tason sekä, että tarjoamamme laitokset, tuotteet ja palvelut toimitetaan turvallisimmalla ja ympäristöystävällisimmällä tavalla asiakkaillemme.
  • Motivoimme ja lisäämme työntekijöidemme tietoisuutta siitä, että he mahdollisimma paljon omassa työssään huomioivat turvallisuuden, ympäristön ja laadun.
  • Hakemalla tietoa turvallisuudesta, ympäristöstä ja laadusta sekä sisäisistä että ulkoisista lähteistä.
  • Raportoimalla onnettomuudet läheltä piti -tapaukset, sisäiset virheet/vauriot ja reklamaatiot ja luomalla menetelmiä, joilla selvitämme onnettomuuksien, läheltä piti -tapausten ja virheiden syyt. Tämä johtaa rutiinien korjaamiseen, ohjeistukseen ja spesifikaatioihin.
  • Työskentelemällä aktiivisesti, jotta asiakkaamme voivat käsitellä ja käyttää laitteitamme tuotteitamme ja palvelujamme turvallisella tavalla. Me myös osaltamme vaikutamme tuotteillamme ja sovellusosaamisellamme siihen, että voimme parantaa asiakkaidemme toimintaympäristöä ja optimoida asiakkaidemme tuotantoa.
  • Toimittamalla tuotteemme ja palvelumme oikeaan aikaan ja virheettöminä.
  • Pyrkimällä avoimuuteen turvallisuustyössämme, ympäristönsuojelussamme ja laadussa.
  • Sisällyttämällä ympäristönäkökohdat päätöksentekoomme, voidaksemme vähentää kasvihuonepäästöjä ja tavarakuljetuksia sekä voidaksemme vähentää energian käyttöä, fossiilisia polttoaineita, materiaaleja ja raaka-aineita.

Lataa HSEQ-toimintapolitiikkamme tästä.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586