Hyppää pääsisältöön
Air Liquide edistää aktiivisesti kestävää kehitystä

Kestävä kehitys

Air Liquide pyrkii aktiivisesti kehittämään kestävää kehitystä

Air Liquide toimii vastuullisesti edistääkseen ihmisten terveyttä ja suojellakseen ympäristöä. Tavoitteena on parantaa maailman ilmanlaatua ja ehkäistä globaalia ilmaston lämpenemistä.

Kestävä kehitys

Kunnianhimo, sitoutuminen ja tavoite

Air Liquide pyrkii aktiivisesti edistämään ihmisten, ympäristön ja talouden kehittämistä. 

Kaksi tärkeintä kehityksen ehtoa ovat turvallisuus ja eettisyys

Air Liquide pyrkii järjestelmällisesti edistämään turvallisuutta ja terveyttä. Tavoitteena on luonnollisesti nolla tapaturmaa niin omien työntekijöiden kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toiminnassa. 

Olemme kehittäneet toimintatapoja ja apuvälineitä esimerkiksi ihmisoikeuksiin ja yritysetiikkaan liittyvien eettisten kysymysten käsittelyyn. Toimintaperiaatteet on koottu Group´s Principles of Action -ohjeeksi. 

NEOS 2016 - 2020 -kehitysohjelman osana Air Liquide on valinnut kaksi kestävän kehityksen erityiskohdetta: 

  • ilmanlaadun parantaminen ympäristön ja terveyden hyväksi
  • aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa.  

Ilmanlaadun parantaminen ympäristön ja terveyden hyväksi

Ilma on yhteinen, elintärkeä ja maailmanlaajuinen luonnonvara. Ilmanlaatu on uhattuna monilla alueilla maailmassa, mistä seuraa terveysuhkia väestölle (sydän- ja verisuonisairauksia, aivohalvausriskiä ja hengitysvaikeuksia). Se on kallis hinta maksettavaksi niin inhimillisen kärsimyksen kuin yhteiskunnalle koituvien kustannusten kannalta.

Air Liquide edistää kestävää kehitystä ja tarjoaa ympäristövastuullisesti tuotettua kaasua. Lue lisää Air Liquiden ympäristövastuullisesta Green Origin -konseptista. 

Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Käymällä jatkuvaa vuoropuhelua sidosryymiemme kanssa ja toimimalla yhteistyössä heidän kanssaan rakennamme kestävämpää maailmaa.

Sitoutuneisuus

Air Liquide -konserni on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, ja sitoutunut noudattamaan sen kymmentä perusperiaatetta ihmisoikeuksien, työn, ympäristön ja korruption vastaisen toiminnan alueella. 

Air Liquide on myös allekirjoittanut ICCA:n (International Council of Chemical Associations) Responsible Care -aloitteen. Aloitteen allekirjoittaneet yritykset sitoutuvat kehittämään maailmanlaajuisesti kemianteollisuutta meidänkin sydäntämme lähellä olevien terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun parantamiseksi. 

Lue lisää Air Liquiden kestävää kehitystä edistävästä työstä 2016 Sustainable Development Report -raportista. 

Ilmanlaadun parantaminen ympäristön ja terveyden hyväksi

Air Liquide -konserni toimii vastuullisesti ympäristön ja ihmisten terveyden säilyttämiseksi tavoitteenaan ilmanlaadun parantaminen ja ilmaston lämpenemisen ehkäiseminen. Teemme tätä työtä päivittäin tutkimus- ja kehitystyön sekä teknisen kehitystyön parissa, ja tukeudumme siinä teollisuuden, kuljetuksen ja energian alojen kansainvälisten asiantuntijoiden verkostoomme. Huomioimme toimintamme ympäristövaikutuksen niin tuotannossa kuin kuljetuksissa erityisesti ilmanlaadun ja ilmastonmuutoksen kannalta. 

Teollisuus

Air Liquide kehittää jatkuvasti parempia valmistusmenetelmiä. Pyrimme kehittämään energiaa ja raaka-aineita säästävää tekniikkaa ja menetelmiä, jolloin päästöt pienenevät. 

Kuljetus

Air Liquide tuottaa vetykaasua, jota käytetään polttamisessa syntyvien savukaasujen rikinpoistoon, ja kehittää biokaasua ja vetyä hyödyntäviä puhtaita kuljetusratkaisuja. 

Energiankulutus ja päästöt

Energianhankinnassa Air Liquide -konserni tukee uusiutuvien energianlähteiden kehittämistä. 

Air Liquiden Muutosstrategia

Asiakaskeskeinen muutosstrategia

Air Liquiden tavoitteena on olla alansa johtava toimija tarjoamalla aina korkeinta laatua ja edistämällä samalla yhteiskunnan kestävää kehitystä. Asiakaskeskeisen strategiamme tavoitteena on kannattava ja pitkäjänteinen kasvu. Se perustuu huippuosaamiseen, tarkkaan harkittuihin sijoituksiin, avoimeen innovointiin ja yhteistyöhön koko yrityksemme tasolla maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

Jotta voisimme toimia tämän strategian mukaisesti ja saavuttaa kaudelle 2016–2020 asetetut tavoitteet, Air Liquide on käynnistänyt NEOS-yritysohjelman. Air Liquide kehittyy energian ja ympäristön, terveydenhuollon ja digitalisoinnin alalla tapahtuvien muutosten tahdissa työntekijöidensä osaamisen, sitoutumisen ja jatkuvan kekseliäisyyden ansiosta. Näin voimme tuoda enemmän lisäarvoa asiakkaillemme.

Miksi muutosstrategia?

Air Liquide kasvaa sekä maantieteellisesti että siirtymällä uusille markkinoille. Koska elämme jatkuvan muutoksen aikaa, energia- ja ympäristökysymykset kulkevat aina mukana ja terveydenhuoltoa on uudistettava ihmisten pidentyneen elinajanodotteen ja kroonisten sairauksien esiintyvyyden lisääntymisen vuoksi. Uusi tekniikka ja digitalisointi edellyttävät myös, että muutamme työskentely- ja viestintätapojamme sekä kulutustottumuksiamme.

Miksi asiakaskeskeisyys?

Air Liquidella on Pohjoismaissa yli 50 000 asiakasta, ja alamme toimii yleensä hyvin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Kaasuihin, laitteistoihin ja palveluihin liittyvät ratkaisumme kehittyvät yhä asiakaskeskeisempään suuntaan, mikä merkitsee muutosta perinteiseen arvoketjuun. Ympäristössä, jossa edellytykset muuttuvat kaiken aikaa, strategianamme on tarjota uusia ja tehokkaita ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaidemme uusia odotuksia ja tarpeita. Näin voimme auttaa asiakkaitamme parantamaan kilpailukykyään ja erottumaan omilla markkinoillaan.

Neljä strategista kulmakiveä

Huippuosaaminen
Huippuosaaminen merkitsee, että varmistamme ensiluokkaisen asiakaskokemuksen, parantuneen kilpailukyvyn ja toiminnan digitalisoinnin tinkimättä toimintamme peruspilarista, ihmisten tai toimintojen turvallisuudesta.

Harkitut sijoitukset
Air Liquiden sijoitukset ovat tarkkaan harkittuja ja huolellisesti tarkastettuja. Prosessien sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi olemme siirtäneet tietyt investointipäätökset verkostossamme lähemmäksi paikallisia markkinoita. Kannattavan ja pitkäjänteisen kasvun varmistamiseksi keskitymme kannattavimpiin markkina-alueisiin ja tekniikoihin.

Avoin innovointi
Air Liquiden innovaatiot perustuvat tieteeseen, tekniikkaan ja asiakaskokemukseen sekä uusien toimintamuotojen kehittämiseen. Avoin innovointi toteutetaan yrityksessämme yhteistyössä konsernin ulkopuolisten kumppaneiden kanssa niin perustoiminnan kuin kokonaan uuden tekniikan osalta. Air Liquide -konsernilla on yhteyksiä kumppaneihin, jotka tekevät innovaatiotyötä eri puolilla maailmaa. Voimme keskittyä lupaavimpiin kehitteillä oleviin innovaatioihin, joista on hyötyä asiakkaillemme.

Verkosto-organisaatio
Globaalisti ja paikallisesti jaetun ja levitetyn tietämyksen ja osaamisen ansiosta olemme vahvasti läsnä markkinoilla ja lähellä asiakkaitamme, jolloin myös päätöksenteko nopeutuu. Houkuttelemme samalla uusia kykyjä yrityksemme palvelukseen.

Kasvumahdollisuudet

Air Liquide toimii Pohjoismaissa eri aloilla, joilla on runsaasti kasvupotentiaalia. Tällä hetkellä on havaittavissa useita suuria kehityssuuntauksia, jotka tarjoavat kasvumahdollisuuksia. Energian ja ympäristön muutokset ovat yksi tällainen suuntaus.

Energian ja ympäristön muutokset

  • Ilmaston lämpeneminen
  • Kasvava huoli ympäristöstä
  • Rajalliset luonnon- ja energiavarat
  • Välttämätön mukautuminen näihin haasteisiin

Air Liquiden mahdollisuudet:

Energiatehokkaiden ratkaisujen tarjoaminen ja asiakkaiden auttaminen kohti parempaa kilpailukykyä ja pienempää ympäristöjalanjälkeä

Ratkaisujen jakaminen Air Liquide -konsernin tytäryrityksiin tehokkuusetujen varmistamiseksi

Puhtaampien kuljetusratkaisujen kehittäminen ympäristöjalanjäljen pienentämiseksi