Hyppää pääsisältöön
Air Liquide edistää aktiivisesti kestävää kehitystä

Kestävä kehitys

Air Liquide pyrkii aktiivisesti kehittämään kestävää kehitystä

Air Liquide toimii vastuullisesti edistääkseen ihmisten terveyttä ja suojellakseen ympäristöä. Tavoitteena on parantaa maailman ilmanlaatua ja ehkäistä globaalia ilmaston lämpenemistä.

Annual Report 2019

PDF - 11.09 MB

Kestävä kehitys

Air Liquide -konsernin kehityksen kannalta on keskeistä taloudellisen arvon luominen ja samalla merkityksellisen kasvun edistäminen. Tämä ei ole uutta. Olemme jo pitkään pyrkineet yhdistämään kasvun ja ympäristön kunnioittamisen erityisesti innovaatioiden avulla. Tätä ilmentää muutosstrategiamme NEOS

Tavoite

Air Liquide pyrkii edistämään kestävää kehitystä. Merkittävät ympäristö- ja yhteiskunnalliset haasteet, kuten ilmasto, ilmanlaatu ja hoidon saatavuus, ovat myös kasvumahdollisuuksia. Kestävän kehityksen strategiamme on kehittää ratkaisuja näihin haasteisiin innovatiivisella ja kilpailukykyisellä tavalla. 

Turvallisuus, etiikka ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen ovat liiketoiminnan kannalta olennaisia. Turvallisuus on aina etusijalla Air Liquidessa. Se on olennainen osa kaikkea, mitä teemme, ja edellytys koko liiketoiminnallemme.

Kestävyystavoitteet

Air Liquide -konserni on osana NEOS-strategiaohjelmaa määritellyt kaksi yleistä kestävyystavoitetta: 

Parantaa ilmanlaatua ja estää ilmaston lämpenemistä
Edistää siirtymistä uusiutuviin energialähteisiin


Air Liquide -konserni on jo vuosia sitoutunut edistämään kestävää kasvua erityisesti rajoittamalla omia ja asiakkaidensa hiilidioksidipäästöjä. Osana tätä lähestymistapaa Air Liquide on asettanut itselleen toimialansa kunnianhimoisimmat tavoitteet. Konsernin tavoitteena ei ole pelkästään pienentää oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä, vaan edistää kestävää teollisuutta yhteistyössä asiakkaidensa kanssa ja myötävaikuttaa fossiilivapaan yhteiskunnan kehittämiseen. Konsernin globaalin ilmastotavoitteen pyrkimyksenä on vähentää toimintamme hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla vuodesta 2015 vuoteen 2025.

Tämä saavutetaan seuraavasti: 

  • Lisätään uusiutuvan energian ostoa lähes 70 prosentilla kuudesta kymmeneen TWh:iin
  • Parannetaan omien tuotantoyksiköiden energiatehokkuutta
  • Pienennetään tuotteiden hiilijalanjälkeä 10 prosentilla optimoimalla sekä tuotanto että kuljetus. Air Liquide pyrkii muuttamaan 20 prosenttia maailmanlaajuisesta kuljetusautokannastaan käyttämään vaihtoehtoisia polttoaineita vuoteen 2025 mennessä.

Ilma, jota hengitämme, on kaiken elämän edellytys. Ilma on uhattuna monissa osissa maailmaa, mikä aiheuttaa kansanterveysongelmia sydänsairauksien, aivohalvausten ja hengityselinsairauksien muodossa. Nämä eivät tarkoita vain kärsimyksiä ihmisille, vaan myös kustannuksia yhteiskunnalle.

Ilmansaasteita on paljon: NOx, SOx, hiukkaset (PM10, PM2,5) jne. Monet ilman epäpuhtaudet syntyvät fossiilisten polttoaineiden palamisen yhteydessä tai teollisissa prosesseissa. Air Liquide investoi vuosittain suuria summia päästöjä vähentäviin innovaatioihin, esim. metallien tuotannon polttomenetelmien optimointiin, vedyn käyttöön terästuotannossa tai ratkaisuihin fossiilivapaata, vetyyn tai biokaasuun perustuvaa liikennesektoria varten. 

Lue lisää globaaleista ilmastotavoitteista konsernin kotisivuilta. 

Lue lisää Air Liquiden konseptista, jossa pyritään minimoimaan ilmastonvaikutus tarjoamalla ympäristövastuullista nestemäistä kaasua - Green Origin. 

Aktiivinen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa

Sidosryhmämme ovat työntekijämme, asiakkaamme, toimittajamme, osakkeenomistajamme ja sijoittajamme, hallitukset, kansalaisjärjestöt jne. Voimme edistää kestävää kehitystä harjoittamalla aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä niiden kanssa.

Kun keskustelemme uusista investointihankkeista asiakkaidemme kanssa, sisällytämme ympäristövaikutukset ehdotukseen. Keskustelemme sekä asiakkaiden että paikallisten sidosryhmien kanssa ympäristövaikutusten arvioimiseksi ja minimoimiseksi. Toinen esimerkki on terveydenhuolto, jossa me teemme yhteistyötä useiden potilasjärjestöjen kanssa, jotta heidän tarpeensa voidaan ottaa paremmin huomioon uusien palvelujen kehittämisessä.

Toimitusketjussa arvioidaan säännöllisesti toimittajien kestävää kehitystä. Tällä toimittajan ja hankintaorganisaation välisellä tiedonvaihdolla pyritään saamaan tietoa toimittajien kestävyyshaasteista, jotta ne voivat kehittyä samassa tahdissa konsernin kanssa.

Konserni toteuttaa toiminta-alueillaan useita sosiaalisia toimenpiteitä yhteisöjen hyödyttämiseksi sitouttamalla työntekijänsä ja heidän työpaikkansa Nämä ovat joko sosiaalisia yrittäjyyshankkeita tai hankkeita, joita johtaa Air Liquide -säätiö.  

Sitoutumisemme

Air Liquide myötävaikuttaa liiketoiminnallaan ja sitoutumisellaan globaalien kestävyystavoitteiden (SDG) saavuttamiseen, jotka YK on esitellyt köyhyyden poistamiseksi, planeetan suojelemiseksi ja hyvinvoinnin takaamiseksi kaikille vuonna 2030.

Air Liquide on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen, jonka 10 perusperiaatetta koskevat ihmisoikeuksia, kansainvälisiä työstandardeja, ympäristöä ja korruption torjuntaa.

Lisäksi Air Liquide on allekirjoittanut kansainvälisen kemianteollisuuden yhteistyöjärjestön (ICCA) Responsible Care® Global Charter -aloitteen, jonka tavoitteena on parantaa kemianteollisuuden yleistä toimintaa terveyden, turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586