Hyppää pääsisältöön
Air Liquide, kestävä kehitys, tuloksemme

Tuloksemme

Air Liquide Pohjoismaissa raportoi vuosittain konsernille, joka julkaisee yhteisen kestävän kehityksen tuloksen.

Toimintamme

Air Liquide Pohjoismaissa raportoi vuosittain konsernille, joka julkaisee yhteisen kestävän kehityksen tuloksen. Vuonna 2020 konserni saavutti seuraavan tuloksen:

Tavoite 2025

Tulos 2020

Vähentää hiilidioksidipäästöjä* 30% (4,4) vuoteen 2025 verrattuna vuoden 2015 tasoon (6,3).

-30%

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen verrattuna vuoden 2015 tasoon. 

Osatavoite 1: Lisätä uusiutuvan energian ostoa 70%.

+30%

Ostetun uusiutuvan energian määrän kasvu verrattuna vuoteen 2015, mikä vastaa 36% vuoden 2025 tavoitteesta. 

Osatavoite 2: Lisätä tuotantolaitosten energiatehokkuutta 5%.

-0,5%

Energiankulutuksen supistuminen tuotettua ilmakaasukuutiota (m3 ) kohden verrattuna vuoteen 2015.

-2,4%

Energiankäytön kasvu tuotettua vetykaasukuutiota (m3) kohden verrattuna vuoteen 2015. 

Osatavoite 3: Vähentää nestemäisten ja pakattujen kaasujen hiilidioksidipäästöjä 10% optimoimalla sekä tuotantoa että kuljetuksia. 

-1,9%

Nestemäisten kaasujen kuljetusten tehokkuuden lisääntyminen verrattuna vuoteen 2015 (kuljetettuja tuotteita km/tonni).

*) Laskettu CO2 kg ekvivalentti/Euro EBITDA perustuen vuoden 2015 valuuttakurssiin, ei sisällä IFRS16 kasvihuonekaasuille Scope 1 ja 2.

Asiakkaamme

Asiakkaamme

Tavoite 2025

Tulos 2020

Osatavoite 1: Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen johtavan valikoiman ja sovellusten lanseeraaminen. 

3,6 Mt CO2

Vähentää hiilidioksidipäästöjä optimoitujen ratkaisujen avulla.

Osatavoite 2: Innovatiivisten prosessien kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa. 

11,2 Mt CO2

Vähentää asiakkaiden hiilidioksidipäästöjä.

Ekosysteemi

Ekosysteemi

Tavoite 2025

Tulos 2020

Osatavoite 1: Kasvattaa kiertotaloutta.

1,3 TWh

Tuotantokapasiteetti biometaani.

Osatavoite 2: Kehittää puhtaita kylmäkuljetuksia.

>20

Turbo-Brayton kryojärjestelmä on lanseerattu. 

Osatavoite 3: Edistää vetykaasun käyttöä polttoaineena. 

>100.000 Ton

Vuosittainen hiilidioksidipäästöjen väheneminen eurooppalaisen projektin ansiosta. 

Osatavoite 4: Luoda globaali talous, joka perustuu vetykaasun käytölle. 

109

Yritys on jäsenenä Hydrogen Council -järjestössä.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586