Hyppää pääsisältöön
Air Liquide toimintamme

Toimintamme

Air Liquiden ilmastotavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Lue lisää, miten me edistämme kestävää kehitystä toiminnassamme.

Turvallisuus

Turvallisuus on Air Liquidella aina ensisijainen. Turvallisuus on tärkeä osa toimintojemme optimoinnissa ja edellytys olemassaolollemme. 

Air Liquiden tavoitteena on, että yhtään onnettomuutta ei tapahtuisi. Noudattamalla ja aktiivisesti turvallisuusohjeita hallitsemalla, ymmärtämällä riskit kaikissa tilanteissa, sopeuttamalla käyttäytymistä ja pitämällä silmällä kollegoita sekä vierailijoita laitoksillamme, jokaista työntekijää ja alihankkijaa kannustetaan toimimaan turvallisella tavalla.  

Tiedämme, että työympäristömme sisältää mahdollisia fyysisiä vaaroja. Yli 110 vuoden kokemuksella olemme oppineet, mitä vaaroja erilaisten kaasujen käsittelyssä on.  

Kaikkien työntekijöidemme, asiakkaidemme, alihankkijoidemme sekä muiden yhteistyökumppaneidemme, jotka ovat laitoksillamme tai muulla tavoin ovat tekemisissä tuotteidemme kanssa, turvallisuus on ensisijainen. 

Ympäristö

Saavuttaaksemme ilmastotavoitteemme, teemme jatkuvasti työtä parantaaksemme tuotantolaitostemme energiatehokkuutta. Tavoitteemme on vähentää hiilidioksidipäästöjämme 30 % vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoteen 2015. Kaasutuotanto ilmakaasutehtaissamme on energiaa vaativa prosessi, mutta automatisoinnilla ja toimintojen keskittämisellä voimme optimoida laitoksiemme suorituskyvyn. Tämä koskee erityisesti energian käyttöä, mikä johtaa sekä tehokkuuteen että vähentää ilmastovaikutusta ts  hiilidioksidipäästöt vähenevät. 

Tekemällä oikeita asioita ja oikealla tavalla, voimme pitää huolen siitä, että optimoimme resurssien käytön. Pyrimme vähentämään hävikkiä ja parantamaan jatkuvasti  prosessejamme optimoinnilla.  

Laitoksemme Ruotsissa ja Tanskassa on sertifioitu ympäristöstandardi ISO 14001 2015  mukaisesti. 

Taloudellinen tulos

Taloudellinen tulos ja hyvä taloudellinen valmistautuminen ovat kestävän yrityksen perusta, kun rakennetaan suhteita ja tuetaan asiakkaita pitkällä tähtäimellä. Sisäisen  yritysohjelman avulla Air Liquide -konserni pystyy kehittymään pitkällä tähtäimellä, luomaan läheisemmät suhteet sidosryhmiinsä ja olemaan innovatiivisempi.  

Turvallisuus on terveen ja kestävän työympäristön edellytys. Air Liquide toimii ennaltaehkäisevällä tavalla ja noudattaa turvallisuustoimenpiteitä, jotka suojaavat työntekijöitä ja kaikkea yrityksen materiaali- ja immateriaalivaroja odottamattomien ja tahallisten (rikollisuus, terrorismi, konfliktit) vahinkojen sekä luonnonkatastrofien varalta. 

Tekniikka

Insinööreillämme ja teknisillä asiantuntijoillamme on taitoa ja kokemusta toimittaa korkealuokkaisia ratkaisuja. He varmistavat, että asiakkaidemme laitokset ovat turvallisia, kustannustehokkaita ja luotettavia. Työmme sisältää kaiken alkukartoituksesta avaimet käteen -teknisiin ratkaisuihin. 

Kuljetukset

Asiakkaille, joilla on suuri kaasujen kulutus, saattaa kaasujen tuotanto paikan päällä olla hyvä vaihtoehto, vaikka suurimmalle osalle asiakkaista on kaasujen kuljettaminen tuotantolaitokselle välttämätöntä. Kaasut toimitetaan säiliöautolla nestemäisessä muodossa tai pakattuina kaasuina kaasupulloihin. Strategisesti sijoitettujen tuotantolaitoksiemme, tehokkaan logistiikkaorganisaation ja laajan jälleenmyyjäverkoston ansiosta voimme toimittaa nopeasti ja tehokkaasti kaikkialle Pohjoismaihin. 

Vähennämme kuljetuksien hiilidoksidipäästöjä optimoimalla toimitukset ja säiliöiden koot sekä lisäämällä kuljetuskalustoa, joka käyttää vaihtoehtoisia polttoaineita. Air Liquidella on tavoite vaihtaa 20 % globaalista kuljetuskalustostaan vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin vuoteen 2025 mennessä.

Liikenneturvallisuus on yksi Air Liquiden tärkeimmistä prioriteeteista. Air Liquide Pohjoismaissa tekee läheistä yhteistyötä alihankkijoidensa kanssa tässä asiassa ja seuraavin selkein tavoittein: 

  • Varmistaa, että Air Liquide -konsernin sääntöjä noudatetaan.
  • Ottaa käyttöön uutta tekniikkaa, joka auttaa kuljettajia ajamaan turvallisemmin. 
  • Kouluttaa kuljettajat kaasujen käsittelyyn ja turvallisuuteen. 
     

Sitoutuminen

Air Liquide ottaa osaa toiminnassaan ja sitoutumisessaan globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG), jotka YK on julkaissut taistelussa köyhyyttä vastaan, suojellakseen maapalloa ja taatakseen hyvinvointia kaikille vuoteen 2030 mennessä. 
 
Air Liquide on allekirjoittanut YK:n Global Compact, aloitteen 10 perusperiaatteesta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, kansainvälisiä työnormeja ja ympäristöä sekä taistelua korruptiota vastaan. 
Tämän lisäksi Air Liquide on allekirjoittanut Responsible Care® Global Charter, kansainvälisen oikeuden aloitteen, joka koskee kemian alan yhdistyksiä (ICCA), ja minkä tavoitteena on parantaa kemian teollisuuden globaalia terveyttä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevaa toimintaa.
 
Air Liquide-konserni osallistuu useisiin sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin toimintoihin työntekijöidensä ja toimipaikkojen avulla alueilla, joissa yhtiö toimii. Nämä ovat joko sosiaalisia yrittäjäprojekteja tai projekteja, joita johtaa Air Liquide Foundation

Air Liquide CDP-listalla

Air Liquide -konserni on listattuna CDP:n listalla yrityksenä, jolla on paras tulos taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka arvioi yrityksiä niiden paremman ilmaston puolesta -toimien perusteella. Se, että Air Liquide löytyy arvostetulta CDP:n A-listalta tarkoittaa, että konsernin kestävän kehityksen strategia on huomioitu. Air Liquide -konserni kehittää sovelluksia vetykaasun ja biometaanin käytöstä ja ottaa osaa innovatiivisiin projekteihin yhdessä metalliteollisuuden ja petrokemian asiakkaiden kanssa.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586