Hyppää pääsisältöön
Juomat – arvoketju
Valitse arvoketjunvaihe, jossa Air Liquide voi tarjota sinulle ratkaisun.

pH:n säätö

Air Liquide tarjoaa ratkaisun, jossa käytetään hiilidioksidia jätevesien pH:n säätöön. Tämä menetelmä tarjoaa mitattavissa olevia etuja turvallisuuden ja kustannusten suhteen verrattuna järjestelmiin, joissa käytetään myrkyllisiä ja syövyttäviä mineraalihappoja, kuten rikkihappoa. Hiilidioksidi on turvallisempaa, koska se minimoi ympäristövaikutuksen ja pienentää onnettomuusriskiä. Ratkaisu pienentää prosessin, infrastruktuurin ja ylläpidon kustannuksia. Näin vältyt vaarallisten happojen toimittamiseen, varastointiin ja käyttöön liittyviltä kustannuksilta, kuten hapoille altistuvien laitteiden kulumisesta aiheutuvat kustannukset.

Kaasut

Käyttöturvallisuustiedote ja esitteet

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586