Hyppää pääsisältöön

Air Liquide vihki käyttöön vedyn tuotantolaitoksen Tanskassa

HyBalance inauguration

Air Liquide vihki käyttöön vedyn tuotantoon tarkoitetun laitoksen Hobrossa, Tanskassa, yhdessä projektikumppaneidensa kanssa 3.9.2018. Laitos käyttää elektrolyysiteknologiaa ja mahdollistaa sähköverkon tasapainoisen käytön sekä ylijäämäsähkön varastoimisen vetynä, jota käytetään teollisuudessa ja liikenteessä. Projekti käynnistyi vuonna 2016 Air Liquiden johdolla ja sitä rahoitetaan julkisen ja yksityisen sektorin Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (JCH JU) -yhteisyrityksen kautta sekä Tanskan EUDP* -ohjelmasta.

Projektissa Air Liquide on kehittänyt ja rakentanut laitoksen, joka käyttää vesielektrolyysia vedyn valmistuksessa, sekä säiliöautoilla huollettavan täyttöaseman asiakkailleen. Air Liquide vasta myös laitoksen ja täyttöaseman toiminnasta. Elektrolyysilaitteen kapasiteetti on 1,2 MW ja sen avulla voidaan valmistaa noin 500 kg vetyä päivässä ilman hiilidioksidipäästöjä. Teollisuuden asiakkaiden lisäksi vetyä toimitetaan viidelle vetyasemalle, joiden rakentamisesta ja toiminnasta vastaa Copenhagen Hydrogen Network (CHN), joka on Air Liquide Denmarkin tytäryhtiö.

Tanska on edelläkävijä uusiutuvien energialähteiden käytössä osana kansallista energiavalikoimaa. Neljäkymmentä prosenttia maan sähköstä tuotetaan tuulivoimalla. Vedyn avulla voidaan korvata uusiutuvan energian käyttö ja varastoida ylijäämäsähköä, mikä helpottaa uusiin energiamuotoihin siirtymistä.

Varatoimitusjohtaja François Darchis, joka on Air Liquide -konsernin johtoryhmän jäsen ja vastaa innovaatiovalvonnasta, toteaa: ”Vetyenergia tarjoaa valtavasti potentiaalia, joka tukee uusiin energiamuotoihin siirtymistä. Air Liquide on ylpeä voidessaan olla mukana HyBalance-projektissa. Projekti myös edistää konsernin sitoutumista kasvihuonekaasujen vähentämiseen tähtäävien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen, jotta ilmastonmuutosta voidaan hillitä.”

Konserniviestintä
Caroline Brugier
+33 (0)1 40 62 50 59
Christel des Royeries
+33 (0)1 40 62 58 49

Air Liquiden vetyenergiaviestintä
Dominique Lecocq
+33 (0)4 76 43 64 97
+33 (0)6 25 84 58 92

HyBalance-projekti
Air Liquiden koordinoima HyBalance-projekti tuo yhteen erilaisia kumppaneita - Hydrogenics, LBST, Neas Energy ja Hydrogen Valley - jotka yhdessä osallistuvat Euroopan suurimpiin kuuluvan hiilivapaan vetytuotantolaitoksen rakentamiseen. Projektia on rahoittanut Fuel Cells and Hydrogen 2 -yhteisyritys tukisopimuksen nro. 671384 nojalla. Yhteisyritys saa tukea Euroopan Unionin Horizon 2020 - tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta ja HyBalance-projekti on lisäksi saanut rahoitusta Tanskan EUDP* -ohjelmasta (*Energy Technology Development and Demonstration Program).
Lisätietoja: http://hybalance.eu

Vety, puhdasta energiaa
Vety tarjoaa monia etuja, joilla voidaan varmistaa kuljetusten puhtaus. Polttokennossa käytettynä vety tuottaa sähköä ilmassa olevan hapen kanssa. Ainoa sivutuote on vesi. Käyttöpaikassa ei synny minkäänlaisia päästöjä: ei kasvihuonekaasuja, ei haitallisia hiukkasia eikä melua. Vety tarjoaa konkreettisen ratkaisun kestävän liikkumisen ja paikallisen saastumisen haasteisiin kaupunkialueilla. Vetykäyttöisen sähköauton lataaminen kestää alle viisi minuuttia ja yhdellä latauksella ajaa noin 600 kilometriä.

Air Liquiden Blue Hydrogen -sitoumus
Blue Hydrogen® on Air Liquiden ohjelma, jonka tavoitteena on vähitellen poistaa hiilen käyttö energiasovelluksiin tarkoitetun vedyn tuotannossa. Käytännön tasolla Air Liquide on sitoutunut tuottamaan vähintään 50 % energiasovellusten tarvitsemasta vedystä hiilivapailla prosesseilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä tapahtuu käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä, vesielektrolyysiä ja biokaasureformointia sekä teknologisia ratkaisuja, joilla otetaan talteen ja jalostetaan hiili, jota syntyy valmistettaessa vetyä maakaasusta. Vaikka vety valmistetaankin maakaasusta, se on suotuisaa energiaa: saman pituisella matkalla vetyauton kasvihuonekaasupäästöt ovat 20 prosenttia pienemmät kuin polttomoottorikäyttöisen auton ja pienhiukkasia ei synny lainkaan.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586