Hyppää pääsisältöön
Air Liquides koncept for at minimere klimapåvirkningen heder Green Origin.

Green Origin -ilmastovastuullinen kaasu

Konsepti, jonka avulla voimme vähentää nestemäisten ja pakattujen kaasujen ympäristöhaittoja

Ilmastovastuullinen kaasu Air Liquidelta

Air Liquide suhtautuu ilmastohaasteeseen erittäin vakavasti ja tarjoaa ensimmäisenä pohjoismaisena kaasuntoimittajana asiakkailleen mahdollisuuden käyttää ilmastovastuullisesti tuotettua ja toimitettua Green Origin -kaasua. Otimme yhden askeleen lähemmäksi kestävämpää tulevaisuutta, kun lanseerasimme toukokuussa 2021 ilmastovastuullisen Green Origin Inside -kaasun myös kaasupulloissa ja paketeissa. 
Green Origin on konsepti, jonka avulla vähennämme erilaisten kaasujen (hapen, typen, argonin ja hiilidioksidin) ilmastoon kohdistuvia haittoja niiden elinkaaren aikana. 

Voimme hyvällä omatunnolla sanoa, että ainutlaatuinen Green Origin -konsepti antaa käyttöösi ilmastoneutraalin kaasun. Koska mielestämme tuote ei voi olla 100% ilmastoneutraali, kutsumme sitä ilmastofiksuksi, mitä se todellakin on!

Pienennämme jatkuvasti tuotannon ja kuljetusten ilmastovaikutusta. Green Origin -konseptilla otamme vastuun niistä päästöistä, jotka ovat toistaiseksi jäljellä.   

Lue lisää, kuinka Air Liquide aktiivisesti edistää kestävää kehitystä.  
 

Green Origin -lupauksemme

Kun ostat Green Origin -kaasua, takaamme seuraavaa: 

  • Kaasujen tuotannossa ja pakkaamisessa kulutettuun sähköön hankimme pohjoismaisia sähkön tuuli- ja vesienergian alkuperätakuita, Guarantees of Origin. Otamme myös huomioon kuljetuksen ja täytön aiheuttamat kaasupäästöt. 

  • Kuljetuksista aiheutuvat päästöt kompensoidaan investoimalla projekteihin, joiden hiilidioksidipäästöjen vähennys todennetaan virallisesti ja jotka ovat Gold Standard Foundation´in vaatimusten mukaiset (energiaprojektit) ja Plan Vivo (metsäprojektit). Nestemäisen kaasujen ollessa kyseessä, kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta asiakkaalle. Kun on kyse pakatuista kaasuista kompensoimme kuljetuksen tuotantolaitokselta täyttölaitoksellemme. 

Green Origin -esite

PDF - 7.12 MB

Tee valinta ja vahvista liiketoimintasi kestävää kehitystä

Green Origin -konseptin tiedot, käytännöt ja dokumentaation tarkistaa kolmas osapuoli. Tällä tavoin voimme taata asiakkaillemme, että Green Origin -tuotteista on hyötyä ilmastolle. Samalla voimme todentaa, että asiakkaalle on hankittu oikea määrä sähkön alkuperätakuita ja että kuljetusten hiilidioksidipäästöjä on kompensoitu vastaava määrä. 

Tiedon keräämisen ja laskelmien käytännöt ja dokumentaatio ovat myös osa johtamisjärjestelmäämme, jolle on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti kaikkialla Pohjoismaissa. Green Origin omaehtoiset ympäristöväittämät täyttävät myös ISO 14021 -standardin vaatimukset . Konsepti perustuu asiakirjaan  EIGA:n (European Industrial Gases Association) elinkaaren kuvaukseen, asiakirja 167/11, Methodology to establish a ”Product carbon footprint”.

Air Liquiden Green Origin -asiakkaana saat huhti-toukokuussa vuosittaisen yhteenvedon, josta näet kompensoidun hiilioksidimäärän. Voit tilata lisäkopioita yhteenvedosta Air Liquidelta asiakaspalvelu.finland@airliquide.com.

Lue lisää: Green Origin -kaasu – investointi ympäristön hyväksi.

Miksi Green Origin -kaasu?

Green Origin -käyttäjät edistävät osaltaan kestävää kehitystä. He vahvistavat yrityksensä liiketoimintaa aktiivisten ympäristövalintojensa avulla. Green Origin -asiakkaamme saavat vuosittain yhteenvedon, jota asiakas voi käyttää esimerkiksi arvioidessaan ja raportoidessaan yrityksensä ilmastovaikutusta. 

Green Origin-asiakkaana saat meiltä vuosittain yhteenvedon, jota voit käyttää omassa viestinnässäsi hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä Green Originin avulla! 

Kun ostat nestemäistä kaasua, saat tiedon ilmastohyödystä, johon yrityksenä olet vaikuttanut Green Originin avulla. Kun ostat pakattuja kaasuja, saat tiedon hiilidioksidipäästöjen kokonaisvähennyksestä, joka on saavutettu Green Origin -konseptin avulla kansallisella tasolla ja jossa olet mukana. 

Lue lisää, kuinka asiakkaamme Ole´s Suomessa käyttää Green Origin -ympäristövastuullista kaasua tuotannossaan.

Nesteytettyjen kaasujen elinkaaren aikainen ilmastovaikutus

Hapen, typen ja argonin valmistukseen käytetään tavallista ulkoilmaa ja sähköä. Ilmalla ei ole hiilijalanjälkeä, joten se on hyvin ainutlaatuinen raaka-aine.

Hiilidioksidia saadaan sivutuotteena tiesuolan valmistuksesta ja viljojen käymisprosessista.

Kaasujen hiilijalanjälki koostuu lähes täysin tuotantoprosessissa käytettävästä sähköstä ja tuotteiden kuljetuksesta asiakkaalle.

Erittäin usein asiakkaamme vähentävät kaasujen käytöllä oman liiketoimintansa ympäristövaikutuksia esimerkiksi teräksen valmistuksessa ja vedenpuhdistuksessa. 

Nestemäisiä kaasutuotteitamme kuljetetaan säiliöautoilla, joten pakkausjätettäkään ei synny.

Nesteytettyjen kaasujen elinkaaren kuvaus. Kasvihuonekaasujen päästöt syntyvät pääasiassa tuotantoprosesseissa käytettävän sähkön tuotannosta sekä kaasun jakelusta ja kuljetuksesta.

Osoite

Yrttipellontie 1 C, 90230 Oulu

Puhelin

020 779 0586